Flygplatsen Berlin-Tempelhof försvinner


den Tempelhof flygplats, i mitten av Berlin, har stängt sina dörrar permanent. den låg lönsamhet Det har varit nyckelfaktorn som har fått den mytiska flygplatsen att försvinna.


Banan öppnades i 1923 officiellt. Men sedan 1909 vissa luftfartstest började utföras av så viktiga siffror i flygvärlden som Armand Zipfel och Orville Wright.


Innan Världskrig ii, Tempelhof flygplats värd totalt 92 flyg om dagen, fyrtio av dem på internationell väg. Efter det makaber kriget delades Tyskland upp i fyra delar och Förenta staterna tog kontroll över flygplatsen. De använde den för att tillhandahålla mat till de tusentals och tusentals tyskar som hade lämnats kvar på gatan utan ingenting.


i 1993 Tempelhof blev en kommersiell flygplats. Naturligtvis fick de få tekniska framstegen och ankomsten av nya större flygplan att antalet flygningar minskade avsevärt. Även i 2004 Det borde redan ha stängts, Berlinarna lyckades förlänga livet tills 30 oktober 2008, datum för hans slutliga försvinnande.

In Berlin, the historic Tempelhof airport gets a second life (Augusti 2020)


  • flygplatser, Tempelhof
  • 1,230